OtA�ruvzdornA� plechy

VA?robky z otA�ruvzdornA?ch ocelA� se vyuA?A�vajA� v tA�A?ebnA�m prA?myslu, dopravA� a zpracovA?nA� nerostnA?ch surovin. PA�i tA�chto A?innostech dochA?zA� mimo statickA�ho a dynamickA�ho namA?hA?nA� materiA?lu tA�A? k tA�ecA� a rA?zovA� abrazi, kdy jsou pouA?A�vanA� nA?stroje vystaveny zvA?A?enA�mu riziku poA?kozenA� a opotA�ebenA�. CharakteristickA?mi vlastnostmi otA�ruvzdornA?ch ocelA�, mimo vysokA?ch hodnot tvrdosti, jsou i relativnA� dobrA? dA�lenskA? obrobitelnost a dobrA? svaA�itelnost. Pro zaA�A�zenA� pracujA�cA� ve zmA�nA�nA?ch oblastech, ale i pro uA?itA� v dalA?A�ch nA?roA?nA?ch oblastech nabA�zA�me dodA?vky plechA? nA?sledujA�cA�ch jakostA�.

Ocel Tvrdost oceli
  400 HB 500 HB
Ocele kalenA� do vody DILLIDUR 400
QUARD 400
ROC 400
HARDOX 400
DILLIDUR 500
Ocele kalenA� do oleje CRESUABRO 4800 CRESUABRO 8000

typy vA?robkA?: tabule

povrch: pA�A�rodnA�

tlouA?A?ka: 4 -20 mm

tolerance: EN 10029 / 10051

StandardnA� formA?ty

DalA?A� nabA�zenA� formA?ty

1000 x 2000 (mm)
1500 X 3000 (mm)
2000 x 6000 (mm) (CRESUABRO)
1500 x 6000 (mm)
2000 x 6000 (mm)
2500 x 8000 (mm)
  DalA?A� formA?ty lze zajistit dle specifikace zA?kaznA�ka.

 

DILLIDUR

Ocele DILLIDUR jsou vodou kalenA�, otA�ruvzdornA� ocele. PouA?A�vajA� se zejmA�na v oblastech velkA�ho opotA�ebenA� materiA?lu. Ocele jsou dobA�e obrobitelnA� a obzvlA?A?A? dobA�e svaA�itelnA�. VyuA?A�vajA� pro abnormA?lnA� zatA�A?enA� A?A?sti napA�. bagrA?, zemnA�ch strojA?, koreb aut atd.

QUARD 400

Ocel Quard je vodou zuA?lechtA�nA? otA�ruvzdornA? materiA?l s vysokou tvrdostA�, kterA? lze velmi dobA�e obrA?bA�t a svaA�ovat. DA�ky tA�mto vlastnostem je vhodnA? pro vyuA?itA� v tA�A?ebnA�m, dA?lnA�m a cementA?A�skA�m prA?myslu, v oblastech drcenA�, lisovA?nA�, i pro vA?robu lA?A�cA� nakladaA?A?, bagrA?, koreb nA?kladnA�ch aut.

ROC 400

OtA�ruvzdornA? ocel s vysokou tvrdostA�, dobrou obrobitelnostA� a dA�ky nA�zkA�mu obsahu uhlA�ku i svaA�itelnostA�. UplatA?uje se pA�i vA?robA� lA?A�cA� nakladaA?A?, bagrA?, koreb nA?kladnA�ch aut, drtiA?A? a mlA?nA?.

HARDOX

MateriA?l Hardox kombinuje vlastnosti otA�ruvzdornA?ch i konstrukA?nA�ch ocelA� souA?asnA�. VyznaA?uje se vysokou odolnostA�, houA?evnatostA� a tvrdostA�, je takA� dobA�e svaA�itelnA?. OcelovA� plechy z tohoto materiA?lu se vyuA?A�vajA� pro vA?robu koreb nA?kladnA�ch aut i pro vA?robu souA?A?stA� strojA?, kterA� budou pouA?A�vany na velmi tvrdA� horniny a minerA?ly.

CRESUABRO

Ocele CRESUABRO 4800 A 5000 jsou termomechanicky vA?lcovanA�, nebo kalenA� do oleje s tzv. „TRIP“ efektem. PA�ednostA� tA�to oceli je zvA?A?enA? odolnost proti opotA�ebenA� v porovnA?nA� s klasicky vodou kalenou ocelA� tvrdosti 400HB, resp. 500HB. Oceli CREUSABRO se dA?le vyznaA?ujA� lepA?A� schopnostA� zpracovA?nA�, v dA?sledku toho nabA�zA� optimA?lnA� kombinaci mimoA�A?dnA� otA�ruvzdornosti a bA�A?nA� pA�ijatelnA� zpracovatelnosti. Oblasti pouA?itA� ocelA� CREUSABRO jsou zejmA�na doly, lomy, cementA?A�skA? prA?mysl, veA�ejnA� komunikace a stavby.

Zašlete nám nezávaznou poptávku