PA?lenA� plazmou

ZA?kladem dA�lenA� materiA?lu plazmou je tavenA� materiA?lu za extrA�mnA� vysokA?ch teplot. PlazmovA� hoA�A?ky vytvA?A�A� spolu s dA�lenA?m materiA?lem elektrickA? oblouk, dA�ky nA�muA? pak dochA?zA� k tavenA� materiA?lu.

PA�ednosti plazmovA�ho dA�lenA�:

  • umoA?A?uje A�ezA?nA� vA?ech elektricky vodivA?ch materiA?lA?
  • je bezkonkurenA?nA� v dA�lenA� vysokolegovanA� oceli, hlinA�kovA?ch materiA?lA?, pA�A�p. mA�di
  • s velmi nA�zkA?m tepelnA?m ovlivnA�nA�m lze dA�lit konstrukA?nA� oceli s vysokou pevnostA�

PlazmovA� dA�lenA� nabA�zA� vysokou kvalitu A�ezu a aA? desetinA?sobnA� vA�tA?A� rychlost A�ezA?nA� oproti dA�lenA� materiA?lu za pomoci autogenu.

V prA?myslovA� oblasti se vyuA?A�vA? nejA?astA�ji pro vA?robu pA�esnA? strojnA�ch souA?A?stA�, kovovA?ch konstrukcA�, nA?drA?A� i pA�i vA?robA� souA?A?stA� pro automobilovA? prA?mysl.

Pro plazmovA� dA�lenA� pouA?A�vA?me CNC A�ezacA� stroj znaA?ky Piercce

Parametry stroje:

  • A?ezA?nA� ocelovA?ch a nerezovA?ch plechA? a plechA? z barevnA?ch kovA? o tlouA?A?ce 1 – 45 mm
  • Max. rozmA�ry plechu 2500 x 9000 mm
  • A?ezacA� proud 15 – 260 A
  • Max. tlouA?A?ka (dA�licA� A�ez) 60 mm
  • A?ezA?nA� a znaA?enA� strojnA�m plazmovA?m hoA�A?kem

Zašlete nám nezávaznou poptávku

Rychlý kontakt

Plzeň
Tel: +420 377 389 996
Mělník
Tel.: +420 315 722 200
Napište nám