ExpresnA� pA?lenA�

VaA?e vA?palky zhotovA�me do 24 hodin od potvrzenA� obejdnA?vky nebo pA�es vA�kend!

V rA?mci roA?iA�ovA?nA� nabA�dky sluA?eb naA?im zA?kaznA�kA?m nabA�zA�me novA� expresnA� pA?lenA�. ZA?kaznA�kA?m je k dispozici vA?bA�r z cca 5000 tun materiA?lu a pro zhotovenA� vA?palkA? lze vyuA?A�t plasmovA� dA�lenA� i dA�lenA� plamenem. CNC dA�lA�cA� stroje znaA?ky PIERCE umoA?A?ujA� A�ezat materiA?l od sA�ly 1 do 500 mm o max. rozmA�rech plechu 4500 x 12000 mm nebo 2000 x 18000 mm.

ObjednA?vky s poA?adavky expresnA�ho pA?lenA� zasA�lejte nejpozdA�ji do 14-tA� hodiny na adresu bouda@itbohemia.cz. Pro urychlenA� procesu zpracovA?nA� VaA?A� zakA?zky zasA�lejte prosA�m podkladovou dokumentaci – vA?kres (nejlA�pe ve formA?tu .DXF) vA?etnA� uvedenA� vA?ech poA?adavkA? (jakost a sA�la materiA?lu, poA?et kusA?, pA�A�p. norma tolerance atd.).

StA?vajA�cA�m zA?kaznA�kA?m je sluA?ba nabA�zena za jiA? dohodnutA?ch platebnA�ch podmA�nek. U novA?ch zA?kaznA�kA? je nutno zpA?sob platby dohodnout pA�edem.

Tabulka pA�A�platkA? expresnA�ho pA?lenA�

doba pA?lenA�

cenovA? pA�irA?A?ka

pA?lenA� ve vA?ednA� den

20 %

pA?lenA� pA�es vA�kend 40 %

(Tato nabA�dka platA� pro standardnA� jakosti ocelA� a je zA?vislA? na rozsahu zakA?zky.)

ZhotovenA� vA?palky je moA?no dA?le obrobit. SamozA�ejmostA� je zbrouA?enA� struskovA?ch odkapA?, tzv. cundrA?, dA?le je moA?nA� vA?palek otryskat, oznaA?it, vyrobit A?kosy pro svaA�ovA?nA� a dopravit na mA�sto urA?enA�. VA�ce informacA� k jednotlivA?m sluA?bA?m najdete na http://www.itbohemia.cz/sluzby/.

 

Rychlý kontakt

Plzeň hutní materiál
Tel: +420 377 389 998
Plzeň přesné výpalky
Tel: +420 377 389 996
Mělník
Tel.: +420 315 722 200
Napište nám