AtestovA? dokumentace

Dle poA?adavkA? zA?kaznA�ka lze na zboA?A� a vA?robky dodat InspekA?nA� certifikA?t 3.1 dle EN 10204.

InspekA?nA� certifikA?t, neboli „atest“ je dokument kontroly vA?robce, ve kterA�m je uvedeno nejen chemickA� sloA?enA� tavby, ale jsou zde popsA?ny i vA?sledky dalA?A�ch zkouA?ek materiA?lu (napA�. ultrazvuk, mechnickA� zkouA?ky apod.) provedenA?ch na zA?kladA� specifickA?ch kontrol.

ProvA?dA�nA� zkouA?ky jsou uvedeny v pA�edpisu na vA?robek, A?A�ednA�ch, A?i pA�A�sluA?nA?ch technickA?ch pA�edpisech, pA�A�p. v objednA?vce. Tento dokument je povaA?ovA?n za prohlA?A?enA� vA?robce o shodA� s objednA?vkou.

InspekA?nA� certifikA?t 3.1

Rychlý kontakt

Plzeň hutní materiál
Tel: +420 377 389 998
Plzeň přesné výpalky
Tel: +420 377 389 996
Mělník
Tel.: +420 315 722 200
Napište nám