Tyčový materiál

Pod názvem tyčový materiál naleznete v naší nabídce nejen tyče jako takové, ale z hlediska technologie výroby patří do této kategorie i ocelové profily, obecně známé jako ocelové nosníky resp. nosiče. Náš sortiment zahrnuje profily typu I, IPE, T, U, UE i UPE a dále HEA, HEB a HEM.

Základní dělení tyčí spočívá v technologii jejich výroby. Tažení je protahování polotovaru otvorem o průměru menším než průměr polotovaru, při kterém se zmenšuje příčný průřez a zvětšuje délka. Tímto se dosahuje přesných rozměrů a tvarů, zlepšuje se jakost povrchu i mechanické vlastnosti výsledného výrobku.
Technologie válcování se používá pro výrobu profilů různých tvarů a rozměrů. Válcovaný materiál postupně prochází kalibry, které se změnšují až na požadovaný konečný tvar. Válcují se jak profily kruhové, čtyřhranné, šestihranné, atd., tak tyče různých profilů jako I, U, L, kolejnice atd.

Ocelové profily typu I, U a HEA a jsou vyráběny válcováním z konstrukční oceli označení S 235 nebo S 355 v závislosti na „tvrdosti“ oceli. Nejčastěji jsou využívány ve stavebnictví jako základní materiál konstrukcí hal, stropů a jako překlady.
Rozdíly v rámci jednoho typu profilu jsou dány odlišnými tloušťkami stěn a rádiusy zaoblení.

Uzavřené ocelové profily naleznete v záložce Jäkly.

Tyče tažené – kruhové, čtvercové, ploché, šestihranné

Tvar

Rozměry

Délka

Jakost

kruhové

d 3- 38 mm

do 3000 mm

S235JR

čtvercové

a 4- 30 mm

ploché

h 4- 60 mm; b 15-150mm

šestihranné

OK 10 – 32 mm

tyč tažená kruhová tyč tažená čtvercová tyč tažená obdélníková tyč tažená šestihranná
tyč tažená kruhová tyč tažená čtvercová tyč tažená obdélníková tyč tažená šestihranná

 

Tyče válcované – kruhové, čtvercové, ploché

Tvar

Rozměry

Délka

Jakost

kruhové

d 3- 38 mm

do 6000 mm

S235JR

čtvercové

a 4- 30 mm

ploché

h 4- 60 mm; b 15-150mm

tyč válcovaná kruhová tyč válcovaná čtvercová tyč válcovaná obdélníková
tyč válcovaná kruhová tyč válcovaná čtvercová tyč válcovaná obdélníková

 

Profilová ocel – I, IPE, T

Tvar

Rozměry

Délka

Jakost

I

80 – 500mm

do 12000 mm

S235JR

IPE

100- 400mm

T

20 – 80mm

do 6000 mm

profil tvaru IPE profil tvaru I profil tvaru T
profil tvaru I profil tvaru IPE profil tvaru T

 

Profilová ocel – U, UE, UPE

Tvar

Rozměry

Délka

Jakost

U

50 – 300 mm

do 12000 mm

S235JR

UE

50 – 300 mm

UPE

50 – 300 mm

profil tvaru U profil tvaru UE profil tvaru UPE
profil tvaru U profil tvaru UE profil tvaru UPE

 

Profilová ocel – HEA, HEB, HEM

Tvar

Rozměry

Délka

Jakost

HEA

100 – 400 mm

do 12000 mm

S235JR

HEB

100 – 400 mm

HEM

100 – 500 mm

profil tvaru HEA profil tvaru HEB profil tvaru HEM
profil tvaru HEA profil tvaru HEB profil tvaru HEM

 

Zašlete nám nezávaznou poptávku