Dlouholeté zkušenosti v oboru dělení plechů a výrobě přesných výpalků v kombinaci s přímým využitím sortimentu skladových zásob ocelových plechů nám umožňují pružně reagovat na požadavky zákazníků, ať už z hlediska termínů dodání, nároků na kvalitu či odbornost zpracování. V oblasti výroby přesných výpalků z plechů jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2015
Moderní souřadnicové CNC stroje nám umožňují zhotovovat výpalky z ocelí tříd 10-17 o tloušťce od 1 do 300 mm v nejvyšší možné kvalitě a v co nejkratším čase.
U plazmového dělení nabízíme i velice precizní úkosové pálení a dále možnost  pálení trubek a profilů.
Technickou dokumentaci zpracováváme v programu AUTOCAD – WRYKRYS, resp. SAPSproW na základě technických podkladů dodaných ve formě výkresů, nebo v datové formě – soubory *.dxf, *.dwg. Poptávku spolu s technickou dokumentací ve výše uvedených formátech můžete zaslat na e-mailovou adresu vypalky@itbohemia.cz. Na základě Vaší poptávky zpracujeme cenovou nabídku jako podklad k Vaší budoucí objednávce a realizaci zakázky.

Našim zákazníkům nabízíme v oblasti výroby přesných výpalků tyto služby: