V rámci kompletního dodavatelského servisu zajišťujeme pro naše zákazníky široké spektrum služeb.

Na přání zákazníka poskytujeme atestovou dokomunetaci k dodanému materiálu a zajištujeme certifikáty k destruktivním či nedestruktivním zkouškám materiálu přímo od výrobců či nezávislých certifikačních autorit.
Zakoupený materiál nadělíme na požadované rozměry, otryskáme i označíme.
V
 případě Vašeho požadavku dokážeme v součinosti s kooperačními firmami zajistit další technologické operace jako je např. kalení, popouštění, přesné obrábění apod.

V neposlední řadě Vám materiál snadno naložíme nebo dopravíme na místo určení.