DOTAČNÍ PROJEKTY

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

IMAGE:

Název projektu: Fotovoltaická elektrárna T I Service, s.r.o.

Popis projektu: Instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 249,065 kWp a bateriového uložiště 193,5 kWh pro vlastní spotřebu žadatele T I SERVICE, s.r.o. Realizací projektu byla navýšena výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

Realizace projektu: 2023 – 2024

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006973

Celková investice projektu: 12 119 tis.Kč

Povinná publicita FVE T I Service, s.r.o.