Vedení společnosti IT Bohemia s.r.o. vyhlašuje tuto politiku kvality:

 • Úspěšně pokračovat v rozvoji naší společnosti v oblasti přesného dělení kovových materiálů včetně dalších operací
 • Zaměřovat se na potřeby zákazníka a jeho spokojenost s našimi výrobky
 • Informovat stávající klientelu o nových službách či technologiích poskytovaných naší společností
 • Zvyšovat produktivitu pálicích strojů, a tím zkracovat dodací lhůty
 • Nejvyšší spokojenost zákazníka určuje naše jednání
 • Zvyšovat efektivitu procesů a neustále je zlepšovat, z důvodu závislosti kvality našich polotovarů na kvalitě strojů, konstrukcí a zařízení vyráběných našimi zákazníky.
 • Subdodavatelé, dodavatelé a partneři musí plnit požadavky definované naší společností IT Bohemia s.r.o. a řídit se touto politikou kvality.
 • Dbáme na kontrolu našich outsourcovaných procesů.
 • Zlepšovat optimální pracovní podmínky a zvyšovat odborné způsobilosti našich zaměstnanců tak, aby mohli beze zbytku plnit úkoly vztažené k plnění požadavků zákazníků
 • Prevence má přednost před odstraňováním chyb, kdy nestačí chybu odstranit, je nezbytné nalézt příčin chyb a ty natrvalo odstranit.
 • Plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a pravidelně přezkoumávat cíle a politiku kvality a rizika řízení.Podporovat sdělování a pochopení této politiky kvality v naší společnosti i mimo ni.
 • Ekologický rozum a z něho vyplývající cíle ochrany životního prostředí mají v naší společnosti stejnou hodnotu jako cíle hospodářské.

V Plzni dne 1. 2. 2017
Ing. Jiří Honl
jednatel