IT Bohemia, spol. s r. o. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

IT Bohemia, spol. s r. o. přijímá a vyřizuje oznámení podaná oznamovatelem, který je u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo pro ni zajišťuje práci definovanou §2 odst. (3). Podání musí obsahovat povinné údaje jméno, příjmení a datum narození dle §2 odst. (2). Při jejich neposkytnutí se na oznamovatele nevztahuje ochrana před odvetnými opatřeními dle uvedeného zákona.

Oznámení lze podat:

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu či poštou, odkaz na kontaktní formulář ZDE
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně (na adrese sídla společnosti v kanceláři personalisty společnosti)

Příslušná osoba IT Bohemia, spol. s r. o. podle zákona o ochraně oznamovatelů: Bc. Ivana Němečková, + 420 733 121 463

oznameni@itbohemia.cz

Adresa pro poštovní či osobní podání: Bc. Ivana Němečková, IT Bohemia, spol. s r.o., Domažlická 142, 318 00 Plzeň.

Oznamovací systém

Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.

* Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Ochrany soukromí